χειμόσπορος


χειμόσπορος
-ον, Α
(για καρπό) αυτός που τόν σπέρνουν τον χειμώνα («χειμόσποροι πυροί», Θεόφρ.).
[ΕΤΥΜΟΛ. < χεῖμα (βλ. λ. χειμώνας) + -σπόρος (< σπόρος < σπείρω), πρβλ. μηλό-σπορος, πρωΐ-σπορος].

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • χειμοσπόρους — χειμόσπορος sown in winter masc/fem acc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • χειμοσπορούμαι — έομαι, Α [χειμόσπορος] (για καρπό) σπέρνομαι κατά τον χειμώνα …   Dictionary of Greek


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.